08/2011: Novostavba bytového domu v Praze

08/2011: Novostavba bytového domu v Praze

Novostavba bytového domu v Praze - Krči

Předmětem statiky v této fázi projektu je předběžný návrh a posouzení nosných konstrukcí novostavby bytového domu v Praze 4 - Krči. Statická část projektu je zpracována ve stupni projektu pro územní řízení a pro stavební povolení.

 

Lokalita Praha 4 - Krč
ROZSAH PROJEKTU DUR, DSP
INVESTOR společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Tomáš Pavlík
STAV projednává se na úřadech

 

Popis objektu

Objekt je situován v poměrně strmém svahu v proluce mezi stávajícími domy. Dům je navržen celkem se šesti patry /2.PP až 4.NP/ a jeho celkové půdorysné rozměry jsou cca 19,3x24,0m. 2PP se využívá převážně jako garáž, 1.PP je částečně využito pro pomocné prostory a částečně již jako obytné a další patra jsou obytná. Vertikální komunikace je zajištěna pomocí trojramenného schodiště s osobním výtahem uprostřed a transport automobilů do suterénu /2.PP/ je zajištěn pomocí autovýtahu s tím, že vjezd je v úrovni 1.NP a výtahová šachta prochází o 2 úrovně níže do 2.PP.
Osazení objektu do terénu je navrženo tak, že celý suterén 2.PP je zapuštěn pod přilehlým terénem a ze severní strany je pod terén zcela zapuštěno i 1.PP. Vzhledem k výskytu spodní vody v úrovni cca 4,5m pod terénem je návrh konstrukcí spodní stavby přizpůsoben tlakové vodě.