08/2011: Nástavba bytového domu - statický posudek

08/2011: Nástavba bytového domu - statický posudek

Statický posudek realizovatelnosti budoucí půdní nástavby a vestavby

Předmětem statického posudku je zamýšlená půdní nástavba a vestavba bytového domu v Praze 5 - Košířích. Jedná se o pětipodlažní dům s jedním suterénem a nyní nevyužívaným podkrovním prostorem celkových půdorysných rozměrů cca 16,0 x 16,0m a s výškou hřebene cca 23,7m nad terénem. Stávající střecha je sedlová, svislé nosné konstrukce jsou zděné a stropy jsou typické polospalné trámové v kombinace s klenutými stropy nad suterény a v chodbových traktech. Objekt pochází z 20. tých let minulého století. Původně byl postaven jako čtyřpatrový a ve 40. tých letech minulého století byl nastavěn o patro s novou střechou.

Cílem posudku je určit dopady uvažované nástavby na stávající nosné konstrukce objektu a zhodnotit případné dopady na okolní domy.

 

Lokalita Praha 5 - Košíře
ROZSAH POSUDKU zhodnocení stávajícího stavu, statický výpočet, závěr
INVESTOR soukromá osoba

 

Závěr statického posudku

Statický posudkem bylo prokázáno, že přitížení základových pasů lze místo od místa očekávat v rozmezí 5,0-10,0%, což vzhledem k poměrně nevhodným základovým poměrům nelze zanedbat. Dále bylo prokázáno, že případné dosednutí objektu od přitížení nástavbou bude nepatrné (1,0mm - 2,5mm) a tudíž i vliv dosednutí na okolní objekty bude nepatrný a zanedbatelný.

Zdivo nosných stěn bude schopné navržené přitížení bez problémů přenášet a lokální přitížení svislými konstrukcemi nástavby v úrovni její spodní podlahy musí řešit budoucí projekt nástavby.