08/2010: Základy technologické věže ve sklárně

08/2010: Základy technologické věže ve sklárně

2010 : Sklárna Heřmanova Huť - základy

Předmětem projektu je projekt statiky masivní železobetonové základové konstrukce pod ocelovou věž a elektrofiltr v areálu sklárny Heřmanova Huť.

 

Lokalita Heřmanova Huť
ROZSAH PROJEKTU realizační dokumentace
INVESTOR společnost a.s.
SPOLUPRÁCE ZÜBLIN stavební spol. s r.o.
STAV realizováno 09/2010

 

Popis konstrukce

Jedná se o základový blok celkových půdorysných rozměrů 9,8 x14,8m a výšky 3,0m, který je založen v hl. cca 3,0m pod stávající úrovní terénu v povrchových vrstvách skalního reliéfu. Základový blok je masivní zejména z důvodu zajištění stability nadzemních konstrukcí a jeho nejednoduchý asymetrický tvar vychází z prostorového omezení v místě stavby (konstrukce za dvou stran těsně sousedí se stávající konstrukcí haly). Základ je navržen tak, aby bezpečně vzdoroval zatížení z horních konstrukcí, dále zatížení zemním tlakem na stěny základu a horní deska je navržena na užitné zatížení 10kN/m2. Při výpočtu základu byly v příslušných kombinacích posouzeny jak mezní stavy EQU – stability, tak i STR/GEO – únosnosti.

Základový blok je navržen jako jeden dilatační celek a je po výšce rozdělen na 3 záběry – spodní základová deska s trnováním výztuže do stěn tl. 1,0m pod věží a tl. 0,35m pod elektrofiltrem, stěny jsou navrženy tl. 0,45m pod elektrofiltrem a tl. 0,6-1,2m pod věží s tím, že součástí stěn jsou i kotevní bloky pro další součásti technologie umístěné a dimenzované dle dodaných podkladů a 3. záběr tvoří horní deska tl. 200-300mm. Při armování stěn je nutné osadit kotevní závitové tyče, ke kterým bude přišroubována horní ocelová konstrukce, dále je třeba osadit chráničky. Celá konstrukce je vyztužena vázanou výztuží.

Z důvodu úspory materiálu jsou dutiny základového bloku vyplněny betonovou drtí s min. objemovou hmotností 2000kg/m3 (pod elektrofiltrem postačí i obyčejné kamenivo nebo hutněná zemina).