05/2011: Statika horské chaty

05/2011: Statika horské chaty

Statika horské chaty v Krkonoších

Předmětem projektu je návrh a posouzení nosných konstrukcí rekonstrukce horské chaty v Krkonoších. Chata pochází z konce 70tých let minulého století, dosud sloužila jako hotel a v posledních letech byla využívána jen sporadicky. Projekt statiky je řešen ve stupni pro stavební povolení.

 

Lokalita Krkonoše
ROZSAH PROJEKTU DSP
INVESTOR soukromá společnost s.r.o.
SPOLUPRÁCE Ing. arch. Tomáš Pavlík
STAV realizováno 2013/2014

 

horská chata statika

Popis chaty

Chata je situována ve svažitém terénu u parkoviště spodní stanice lanovky tak, že pod chalupou se nachází parkovací plocha a nad chatou prochází asfaltová cesta směřující k Hořením domkům. Převýšení terénu činí cca 2.5-3.5m, což odpovídá výšce suterénu, který je tudíž z jedné strany víceméně celý zasypán a zdola naopak celý vystupuje nad terén. Půdorysný tvar chalupy je jednoduchý obdélníkový rozměrů cca 36,7 x 15,1 m s tím, že v zadní části z hlavní hmoty vystupuje menší boční křídlo půdorysného rozměru cca 8,5 x 6,7 m, které slouží především jako hlavní vstup od silnice a jako komunikační prostor.
Výškově je objekt členěn na 1.NP, 2.NP, 3.NP - podkroví a nevyužívanou půdu a je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 45°. Směrem k parkovišti ze střechy vystupuje podélný pultový vikýř a v úrovni 1.NP přístavek. Boční křídlo je bez 1.NP a je zastřešeno pouze pultovou střechou ve sklonu 45°.

Popis navržených úprav

Nově navrženými úpravami v rámci rekonstrukce se počítá s lepším využitím chaty pro ubytování hostů a naopak se zmenšením restaurační kapacity a přesunutím restaurace i kuchyně do prostor 1.NP. 2.NP bude nově rozpříčkováno na pokoje a využití 3.NP zůstane víceméně zachováno, tj. i nadále tam budou pokoje pro ubytování. Z důvodu lepšího využití pokojů ve 3.NP v části směrem proti svahu (k ulici) a v bočním křídle se počítá se stavbou nového pultového vikýře obdobného jako je už nyní na druhé straně.
Navržené dispoziční úpravy si vyžádají větší i menší zásahy do mnoha nosných konstrukcí objektu.

 

Posouzení jednotlivých zásahů je předmětem tohoto projektu.