05/2009: Statika rekonstrukce ZŠ, Praha 4

05/2009: Statika rekonstrukce ZŠ, Praha 4

Projekt statiky na rekonstrukci základní školy v Michli

Předmětem tohoto projektu je zlepšení užitných vlastností stávající budovy soukromé základní školy po technické a provozní stránce a s tím spojené stavební úpravy. Součástí statické části projektu jsou především úpravy týkající se vestavby nových prostor do podkroví objektu a dále některé menší úpravy ve spodních patrech a suterénu.

 

Lokalita Praha - Michle
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR Passer Invest
SPOLUPRÁCE Projekční kancelář QUADRA
STAV realizováno 07/2010 - 08/2011

Charakteristika stavby školy

Jedná se o objekt z přelomu 19. a 20. století v novoklasicistním slohu, který je půdorysně členěn na hlavní křídlo z něhož do dvora vystupují tři menší zadní křídla, půdorysně tvaru písmene E. Objekt má tři nadzemní podlaží, suterén a podkroví. Konstrukčně jej lze charakterizovat jako podélný dvojtakt s traktem chodbovým typické konstrukční šířky cca 3,5m a traktem učeben šířky cca 6,5m. Konstrukční výšky jednotlivých pater se liší od cca 3,2m v suterénu až po cca 4,4-4,6m v nadzemních patrech. Celkové půdorysné rozměry objektu činí cca 42,0 x 22,2 m, výška objektu v hřebeni je cca 19,5m nad terénem.

Svislé nosné konstrukce

Stávající svislé nosné konstrukce tvoří převážně zdivo z plných cihel, stropy jsou provedené jako cihelné klenby v chodbovém, nebo dřevěné trámové v učebnovém traktu. Nosné konstrukce nevykazují významnější statické poruchy. V souvislosti s vestavbou do podkroví je nutno provést konstrukční úpravy dřevěného krovu. Stávající střešní krytina bude rozebrána a nahrazena novým střešním souvrstvím, s pojistnou izolací a s keramickou krytinou; součástí střešního pláště budou nová střešní okna. Nové příčky budou provedeny z cihlového zdícího systému, v podkroví jsou navrženy sádrokartonové konstrukce.

Konstrukce krovu

Stávající krov je původní soustavy vaznicové s vrcholovou vaznicí podporovanou sloupky s pásky, patami začepované do vazních trámů. Sloupky pod vrcholovou vaznicí jsou fixované horními kleštinami a šikmou vzpěrou. Střední vaznice jsou přítomny (vaznicový věnec), v plných vazbách jsou podporovány sloupky s pásky a šikmými vzpěrami spolu s dolními kleštinami. Konce středních vaznic položené na cihelném čtvrtpilířku. V každé plné vazbě jsou položeny mezi protilehlými sloupky horní dvojité kleštiny. Pozednice je položená na nadezdívce vysoké 100 cm. Nášlapnou podlahovou vrstvu půdy tvoří původní půdovky. Vazní trámy, delší složené ze dvou kusů spojených ocelí (pod spojem podpora vyzděným pilířkem), probíhají 5-10 cm nad půdovkami, svými zhlavími jsou zazděné do obvodového zdiva cca 30 cm.

Všechny dřevěné prvky krovu byly za druhé světové války opatřeny protipožárním nátěrem Betogenem (vodní sklo s růžovou hlinkou), který již neplní žádnou funkci a jehož zbytky jsou všude patrné. Na dřevěných prvcích krovu a půdovkách jsou viditelné stopy po častých zátecích dešťové vody v minulosti. Dřevo konstrukce krovu ani stropu nebylo v minulosti impregnováno proti biotickým škůdcům. Tesařské spoje prvků zajišťují čepy, pláty, jištění dubovými kolíky, ocelovými spoji.

výkres skladby stropu vestavby