02/2016-12/2016 : přístavba ZŠ Chodov

02/2016-12/2016 : přístavba ZŠ Chodov

Přístavba základní školy v Praze na Chodově

Předmětem dokumentace statiky je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru dostavby nového křídla ZŠ Chodov na západní straně pozemku v ulici Květnového vítězství 57 v Praze 4 - Chodov.

Navržený objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno částečně podzemní podlaží a je zastřešen valbovým krovem. Stavba se nachází na velmi mírném svažitém pozemku. Nový objekt je ke stávajícímu křídlu školy připojen pomocí spojovacího krčku a tvoří jeden dilatační celek, kdy dilatační spára je mezi stávajícím objektem a spojovacím krčkem.

 

LOKALITA Praha 4 - Chodov, Květnového vítězství 57
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR Městská část Praha 11
SPOLUPRÁCE MEPRO S.R.O.
STAV 2019 - probíhá hrubá stavba