02/2010: Půdní vestavba Mánesova, Praha 2

02/2010: Půdní vestavba Mánesova, Praha 2

Půdní vestavba Mánesova - statická část projektu

Předmětem tohoto projektu je statika nosné konstrukce půdní vestavby a nástavby a přístavby výtahu v ul. Mánesova, Praha 2 ve stupni pro stavební povolení a pro provedení stavby.


Charakteristika stavby

Řadový nájemní dům byl postaven v roce 1911 podle návrhu arch. Josefa Rokosa v secesním stylu. Dům je třítraktový, se schodištěm ve dvorní části a vnitřním otevřeným dvorem. Dům má dva suterény, 5 nadzemních podlaží a volný půdní prostor v úrovni 6NP. V přízemí domu je středový průchod do domu.
Uliční fasáda je profilovaná, šestiosá s bočními arkýři mezi 2.-4.NP. V úrovni 1.NP je fasáda pětiosá. Na polygonálních arkýřích se třemi okny v každém podlaží jsou v úrovni 5.NP balkony s ocelovým, vertikálně členěným zábradlím. V úrovni 2.NP. a 5.NP jsou parapetní římsy. Kolem oken jsou štukové šambrány s nadokenními římsami a parapetními výplněmi. Kromě arkýřů je celá fasáda opatřena vodorovnou bosáží. Fasáda je ukončena korunní římsou. Nad krajními arkýři jsou dva obloukové atikové štíty se slepými okny.

Dvorní fasáda je hladká, pětiosá, s vystupujícím středovým rizalitem. Ve střední ose jsou schodišťové lodžie s prosklenými stěnami a vertikálně členěným ocelovým zábradlím. Dvorní fasáda začíná v úrovni 2.PP, kde je i výstup na dvůr s opěrnou stěnou.

Původní střecha je sedlová. Krov je dřevěný vaznicový, s vaznými trámy. Střešní krytina je z pálených tašek bobrovek v červené barvě. Dům je zděný s dřevěnými trámovými stropy, základy ze smíšeného zdiva. Nad 1.-2.PP a v prostoru schodiště jsou cihelné klenby. Dům slouží převážně pro bytové účely – v objektu je v současné době 14 bytových jednotek a 5 nebytových prostorů.

Návrh řešení půdní vestavby

Navržené řešení půdní nástavby a vestavby počítá se zvýšením hřebene o cca 1,0m a z toho vyplývá, že dojde k rozebrání celého stávajícího krovu. V uliční i dvorní části bude upraven sklon střechy. Dále se v rámci nově navrženého řešení provede nová nosná ocelobetonová deska v úrovni stávajícího posledního stropu, na kterou se vyzdí mezibytové a obvodové nosné stěny, provede nový vložený strop nad 6.NP a nástavba se uzavře novým krovem. Ve dvorní části je navržen nový výtah, který se z vnějšku přikotví k domu v místě mezipodest stávajícího schodiště. Výtahová šachta není součástí projektu statiky.