01/2016-06/2016 : Bytový dům "V jehličí"

01/2016-06/2016 : Bytový dům "V jehličí"

Statika bytového domu V jehličí

Předmětem projektu je návrh nosné konstrukce a specifikace materiálu a prací potřebných k uskutečnění záměru vybudovat novostavbu bytového domu V Jehličí na pozemku mezi ulicemi V Jehličí a Janošíkova v Praze 4 Krči. Projekt byl zpracován jako podrobná realizační dokumentace s důrazem na optimalizaci nosných konstrukcí domu.

 

LOKALITA ul. V Jehličí, Praha 4 - Krč
ROZSAH PROJEKTU DPS, RDS
INVESTOR BM Develop
SPOLUPRÁCE ALGON a.s.
STAV před realizací