01/2010: Vodní dům, statická část projektu

01/2010: Vodní dům, statická část projektu

Jedná se o soutěžní projekt expozice nazývané "Vodní dům" situované v lokalitě u vodní nádrže Želivka. Konstrukční řešení objektu je podmíněno ideji lehké střechy „plovoucí“ nad zelení a těžkého objemu zapuštěného do země.

 

Lokalita Hulice
ROZSAH PROJEKTU soutěž
INVESTOR Český svaz ochránců přírody Vlašim
SPOLUPRÁCE Mimosa architekti
STAV 1. místo v soutěži

 

Konstrukční řešení

Spodní stavba je navržena jako železobetonová monolitická konstrukce. Nosnou konstrukcí 1NP jsou ocelové sloupy nesoucí střechu. Primární nosnou konstrukci ploché střechy tvoří nepravidelný systém navzájem ortogonálně orientovaných dřevěných lepených vazníků, které se uloží na ocelové sloupy. Sekundární nosný systém tvoří dřevěné lepené nosníky/stropnice, které se uloží přes nebo mezi vazníky a vytvoří tak podpory pro plošné zaklopení nosných prvků systémem desek na bázi dřeva (dřevoštěpkové nebo dřevovláknité desky).  Okraje střechy jsou konzolované, shora i zdola zkosené do špičky a také jsou řešeny pomocí lepených vazníků, které se přikotví k obrubnímu žebru lemujícímu střechu v přechodu z konstantní tloušťky v centrální části na krajní zkosenou část. Při návrhu prvků zastřešení bude rozhodující mezní stav použitelnosti střešní konstrukce s ohledem na zvolený typ zasklení obvodu objektu.

vodní dům vizualizace