01/2011: Statika rekonstrukce budovy v Praze 1

01/2011: Statika rekonstrukce budovy v Praze 1

Statika rekonstrukce budovy na školku, Praha 1

Statická část projektu řeší rekonstrukci budovy v ulici Štěpánská na mateřskou školku. Zodpovědným projektantem části je statik Ing. Petr Žalský. Součástí statické části projektu jsou především úpravy týkající se přístavby domu směrem do dvora, výměna některých nosných stěn a stropů, dále výměna schodišť a další úpravy. Projekt je zpracován jako jednostupňová dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby.

 

Lokalita Praha 1, ul. Štěpánská
ROZSAH PROJEKTU DSP, DPS
INVESTOR město Praha
SPOLUPRÁCE Projekční kancelář QUADRA
STAV v projednání na úřadech

 

Objekty, které jsou předmětem projektové dokumentace, sestávají z hlavní budovy situované v čele dvorní zástavby a z nebytového prostoru situovaného v navazující jednopodlažní zástavbě nebytového charakteru lemující jižní okraj dvora. Objekt zaujímá půdorysný tvar písmene L o stranách cca 26 x15m, šířka čelního traktu je cca 10m, šířky bočních traktů cca 4-5m.