Vypracování pasportů nosných konstrukcí staveb

Pasportizace stavby z hlediska statiky shrnuje a přehledně zaznamenává poznatky o poruchách nosné konstrukce nebo obecně o poruchách existující stavby k určitému datu. V budoucnu může sloužit jako podklad pro zjištění, zda od provedení pasportu došlo k dalším poruchám nebo k rozvoji poruch stávajících. Kromě toho může pasport upozornit na již staticky nevyhovující konstrukci a v jistém smyslu může být chápán jako jednoduchý statický posudek - závisí na odbornosti zpracovatele a podrobnosti pasportu.
 
Objednatelem pasportů je ve většině případů investor stavby nebo stavební firma, neboť se tak do budoucna kryje před křivým nařknutím, že poruchy u sousedů způsobila nová výstavba. Někdy si však naopak pasport objednává ten, kdo se bojí, že vlivem nové výstavby dojde na jeho stávající stavbě k poruchám. Ideální je takový pasport, který vznikne na základě dohody obou stran a je vypracován jako zcela nestranný dokument, který obě strany respektují.
 

Provedení pasportu

Pasportizace začíná detailní prohlídkou posuzovaných prostor a jejím základem je vizuální prohlídka, fotodokumentace, vyznačení poruch do stavebních výkresů a zpracování finálního dokumentu v elektronické či tištěné formě. Pasport by měl kromě jednoznačného vyznačení poruch obsahovat i jejich jednoduchý statický popis a měl by poruchy nosné konstrukce zjednodušeně hodnotit. Z toho vyplývá, že by pasport měla vypracovat osoba k tomu způsobilá, tj. statik nebo odborník se zkušenostmi z oboru statiky. 
 
Autorizace pasportů autorizačním razítkem se obvykle nevyžaduje, avšak pokud je pasport zároveň statickým posudkem, pak by autorizován být měl.
 
Pasportizace by se měla provést v co nejkratší době před zahájením nové výstavby - obvykle se uvádí období 3 měsíců před zahájením.
 

K čemu pasport slouží?

Kvalitně zpracovaný pasport většinou slouží jako podklad k rozhodnutí, zda během nové výstavby v blízkosti již stávajícíh staveb došlo ke vzniku nových nebo zvětšení stávajících poruch. Tj. slouží jako podklad pro rozhodnutí ve smyslu "Byla zde ta trhlina už dřív, nebo vznikla v důsledku nové stavební činnosti a chci ji od vás opravit nebo finančně kompenzovat...". Podobně se pasporty zpracovávají i v případě půdních nástaveb a vestaveb, pasporty komunikací v místech zvýšené dopravy, tj. např. u výjezdů ze staveb na místní komunikace, pasporty v blízkosti zamýšlené výstavby podzemních staveb atd.
 
 

Potřebujete zpracovat pasport poruch stávající stavby? Neváhejte nás kontaktovat!

 

 

Pasporty staveb - reference

2013: Pasport RD v Praze

PASPORTIZACE STATIKY - RODINNÝ DŮM, Praha 5. pasport_RD_Praha_zkrácená verze02.pdf (2,7 MB) Předmětem pasportizace nosných konstrukcí je rodinný dům v ulici …………, č.p. …./.. v Praze 5, prováděná v lokalitě v souvislosti se záměrem vybudování nového bytového domu. Vzhledem k plánované výstavbě na...

2013: Pasport Papírníkova - Kamýk

PASPORTIZACE STATIKY PANELOVÉHO DOMU, Praha 4 - Kamýk. Předmětem dokumentace je pasportizace nosných konstrukcí panelového domu v ulici Papírníkova na Praze 4, č.p. 608-619, prováděná v souvislosti se záměrem vybudování nových bytových vícepatrových domů. Vzhledem k plánované výstavbě na místě...