2x školení EUROKÓDU

20.10.2011 09:31

 

Zásady ověřování konstrukcí

V současné době je zřejmě každý statik vystaven před problém, podle jakého předpisu a podkladů posoudit nosnou konstrukci v případě rekonstrukce či adaptace stojící stavby.

V termínu 12.10.2011 jsme navštívili celodenní seminář "Zásady ověřování existujících konstrukcí podle EUROKÓDU a ISO 13822" konaný v rámci IV. běhu celoživotního vzdělávání ČKAIT v Kloknerově ústavu. Kromě obecného povědomí o těchto předpisech byly na semináři doporučeny některé konkrétní přístupy, jak je možné stávající konstrukce (stavby dokončené v blízké i vzdálené minulosti) posoudit dle nových předpisů tak, aby mohly být i nadále považovány za dostatečně spolehlivé a dále jakým způsobem v již hotových stavbách "hledat rezervy". Některé z navržených postupů byly velice zajímavé a dokážeme si tak nyní díky semináři poradit bez větších obtíží i s rekonstrukcemi stávajících domů podobným způsobem, jako to bylo možné podle původních normových předpisů, tj. dle ČSN 73 0038 „Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách“ z roku 1986.

Zatížení sněhem a větrem dle ČSN EN

Taktéž se v Kloknerově ústavu dne 18.10.2011 konal seminář "Zatížení sněhem a větrem podle ČSN EN a zatížení osvětlovacích stožárů podle ČSN EN 40", kde jsme opět nechyběli. V rámci semináře byla zajímavá především navazující diskuse o speciálních případech zatížení větrem (příhradové konstrukce v řadě za sebou, jiné konstrukce tvarů nespecifikovaných v normě). Ne nezajímavá je například myšlenka, že v případech, kdy norma jasně tvarový součinitel neudává, je na uvážení statika, pro jako hodnotu se v daném případě rozhodne.

Závěr

Pravidelnými návštěvami odborných seminářů se snažíme systematicky a průběžně vzdělávat v oboru a absorbovat tak nejnovější poznatky a přístupy k navrhování konstrukcí. Ve statice stejně jako v jiných oborech platí, že čím větší rozhled a povědomí o možnostech řešení dílčích problémů máme, tím větší je šance, že finální návrh bude právě ten nejefektivnější.